İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından Yeni Tip Koronavirüs Covid-19 Salgını döneminde İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik bilgilendirici telekonferanslar düzenlenmektedir. Efor OSGB iş sağlığı ve güvenliği uzmanları olarak takip ettiğimiz bu telekonferansların dokuzuncusu “Salgın Döneminde Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği” konusunu içermektedir. Telekonferans katılımcıları arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Furkan Yıldız ve Genel Müdürlükten İlgili Daire Başkanı ve uzmanlar bulunmaktadır.

Salgın hastalık döneminde yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili telekonferansın detaylarını aşağıda bulabilirsiniz:

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Sn. Cafer UZUNKAYA’nın yaptığı açıklamalar;

Devletin tüm kademelerinde yeni şartlara uygun olarak uzaktan çalışma ve yeni sağlık önemleri alınarak çalışmalar yürütülmektedir. Genel Müdürlük olarak yine bu sürece uygun olarak rehberler hazırlanmakta, yasal düzenlemeler yapılmakta ve tüm paydaşların risk analizlerini ve tedbirlerini bu sürece uygun olarak hareket etmelerini sağlamaya çalışmaktayız.

Dünyanın her yerinde yapılan uygulamaları analiz ederek sektörel bazlı hangi hususlara dikkate etmeliyiz, ne gibi analizler yapmalıyız diye çalışmalara devam etmekteyiz.

Rehberlerimizle, genelgelerimizle çalışma metrolojimizle fakı ortaya koyduğumuzu belirtmek isteriz.

İNTES olarak çok önemli çalışma disiplinine sektörün meselelerini çözmek üzere çalışmalarınızı takdirle karşılıyoruz. Bu hassas dönemde önemli bir sorumluluk üstlendiğimizi söyleyebiliriz.

Özellikle yapı işlerinde gerekli hususları belirleyecek kontrol listeleri ve rehberler oluşturduk, tüm sahanın cevabını aradığı hususlarla ilgili sıkça sorulan soruları yayınladık. Sektörel bazda tüm alanlara yönelik çalışmalar yürüttük.

Bu süreç bir yandan da çalışmalarımızı gözden geçirmemize vesile oldu. İNTES ile bir işbirliği protokolümüz var ve yaptıklarımız çok kıymetli ve daha birlikte yapacağımız bir çok çalışma var.

İnşaat sektörü dünya ölçeğinde kendini kabul ettirmiş bir sektör.

Ana sektörlerimizden birisi olan inşaat sektörü için sahada görev yapan Türkiye’deki en yetkin uzmanlarımız ile bugün gelecek olan teklifleri ve soruları dikkatle dinleyeceğimizi ve buna göre atılacak adımları belirleyeceğimize inanıyorum.

İNTES önerisi ile Genel Müdürlük olarak inşaat işyerlerinde salgın hastalık döneminde kontrol listesi hazırlamak, eğitimleri belirlemek ve rehber doküman hazırlamak üzere İNTES ve Genel Müdürlüğümüz temsilcilerinden oluşacak bir çalışma grubu ve komisyon oluşturulması faydalı olacaktır. İlgili daire başkanımız, inşaat şubesi koordinatörümüz ve
uzmanlarımız ile yapılacak çalışmaları başlatabiliriz.

Sahalar çok geniş bazen istenen nitelikteki ürünler üretilmeden kasıtlı olmasa da üretim yapılabiliyor. Ama Genel Müdürlük olarak sahadaki herkesin kişisel donanımlara ulaşabilmesi için çaba sarfediyoruz.

Genel Müdürlük Tarafından Yapılan Çalışmalar;

Sektörün genel problemlerini yakından takip etmeye çalışıyoruz, taleplerin çoğunun sahadaki belirsizliklerin giderilmesi yönünde olduğunu görüyoruz. Bütün çalışmalarımızı web sitemizden duyurmaya çalışıyoruz. Geçmiş de olduğu gibi İNTES ile yapılacak çalışmaların sahadaki sorunları gidermeye yardımcı olacağına inanıyoruz.

SORU- CEVAPLAR 

1- Farklı bir ilden şantiyeye giren işçilerin 14 gün karantinada tutulması gerekli midir?
Şantiyede görevli işyeri hekimi belirtilerin var olup olmadığını tespit ettikten sonra gerekirse hastaneye sevkini ya da gerekli yönlendirmeleri yapacaktır. Sağlık görevlisi yok ise Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçilerek gerekli tespit şantiyeye girmeden önce yapılmalıdır.

2- Kısa çalışma yapılan işyerlerinde denetimler ne zaman yapılacaktır?
Yeni yayınlanan torba yasa ile kısa çalışma başvurularının hızlanması için işveren taleplerinin beyana bağlı olarak yapılmasına imkân getirildi. Bu kapsamda müfettiş incelemesi ise sonraki döneme bırakıldı. Bununla ilgili en kısa sürede planlama yapılacaktır. İleriki dönemde denetimle ilgili gelişmeler aktarılacaktır.

3- Covid 19 şüphesi ile hastaneye kaldırılan çalışan ile ilgili iş kazası veya meslek hastalığı bildirimi yapmak gerekir mi?
Bildirim yapılmasında fayda var ama şu anda iş kazası olup olmadığına ilişkin bir belirsizlik var. İş kazası tespitinin yapılabilmesi yani teknik bir değerlendirmede yapmak kolay değildir. İleride bir cezai durum olmasın diye işverenlerimizden ricamız bu duruma ilişkin bildirimi vaka olarak bağlı oldukları SGK İl Müdürlüklerine bildirmeleridir. İş kazası olarak
değil belki ama vaka olarak bildirilmesi doğru olacaktır.

4- İş yerlerinde tabldot yemek ve yemekhane önlemleri nasıl olmalıdır?
Bu süreçte tabldot yemek verilmesini çok onaylamıyoruz onun yerine kumanya verilmesini uygun görüyoruz. Ama bu mümkün değilse bu alanda görev yapan aşçı ve garsonların kontrollerinin yapılmasını, maske kullanımlarını önemsiyoruz. Sosyal mesafenin korunmasını istiyoruz.

İşyerlerinde tabldot yemek vermek konusunda genellikle sağlık bakanlığı ve uluslararası kuruluşlarının verdiği tavsiyeler özellikle ekmek ve benzeri gıda malzemelerinin kapalı poşetlerde sunulması, yemeklerde sosyal mesafeye dikkat edilmesi biz de rehberlerimizde yemekhane, yatakhane, tuvalet gibi ortak alanlarda sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve özellikle tüm çalışanların yeterli hijyen malzemelerine ve güvenlik malzemelerine ulaşmasının sağlanmasını vurguluyoruz.

Yatakhane, yemekhane gibi alanlarda bu süreçte sayının azaltılması yönünde önerimiz var. Barınma yerleri artırılabilir, kalan sayısı azaltılabilir.

5- Hasta olduğunu telefonda beyan eden çalışan için ihbarda bulunmalı mıyız?
Bu işverenden beklenmiyor ama yakın çalışanların tespiti önem arz ediyor.

6- Alt yükleniciler yönünden sorumluluk kapsamı nedir?
Alt yükleniciler konusunda asıl işverenini takip sorumluluğu olduğunu vurguluyoruz. Alt yüklenicilerinde tüm tedbirlere riayet edip etmediğini asıl işveren takip etmelidir.

7- OSCB’lerin tespit yapması mümkün müdür?
OSGB’ler bu kontrolleri yapmak zorunda ama sağlık bakanlığı dışında hiçbir kuruluş şu anda tahlil alamıyor. OSGB’ler böyle bir hizmeti şu anda sunamazlar.

8- Periyodik sağlık rapor süreleri ertelenebilir mi?
Sağlık raporu süreleri bu dönemde çok fazla yığılmaya neden olmadan ve hekimler daha az sayıda kişiyi muayene etmek suretiyle muayeneyi yapabilir. 1 aylık süre ile gecikme sorun teşkil etmez.

9- Covit 19 nedeniyle sahalarda maske kullanma zorunluluğu vardır ancak tüketim sıklığı nedeniyle ticari olarak satışı yasaklandı, tedarik edilmesi konusunda öneriniz nedir?
Sahanın ne kadar maskeye ihtiyacı olduğu hakkında bir çalışma yürütülüyor. Tedarik süreci devlet malzeme ofisi tarafında yürütülen bir süreçtir. Bize ulaşan gerçek ihtiyaçları da değerlendiriyoruz, en kısa sürede tedarik sorunu çözülecektir.

10- Şirket içinde bir çalışanda Covid-19 tespit edilirse çalışanlarla ilgili
nasıl bir işlem yapılmalıdır?
Kişi sağlık bakanlığına bildirildiğinde kişilerin yakın çevresi ile ilgili bilgiler toplanıyor. Çalışan bu tanıyı aldıysa yakın temas kurduğu kişilerle ilgili test yaptırılması gerekiyor. Aynı koğuşta yatan işçiler gibi yakınında olan çalışanları da tespit edip hastaneye yönlendirip, durumlarını tespit ettirmekte fayda olur, tamamı için gerek olmayabilir.

11- Uzaktan çalışma halinde işverenini İSG yükümlülükleri sona erer mi?
İşveren uzaktan da çalıştırsa İSG yükümlülükleri devam eder. Bununla ilgilide başlattığımız bir çalışma var detaylı bilgiler orada yer alacaktır.

12- Toplu yaşama alanlarında sosyal mesafe sağlanmıyor diye işçi iş
akdini feshedebilir mi?
İş Kanunu kapsamında iş güvenliği kurallarına uymama durumunda iş akdini feshetme hakkı var ama bunun bir süreci var buradaki bildirim sürecine riayet etmiş
olmak gerekir.

13- Covit 19 ile ilgili çalışanlara verilen eğitimler neler olmalıdır ve ne
sıklıkla verilmelidir?
Yönetmelikte hijyen konusu ön sırada yer alıyor burada periyod belirlenmiş ama bu olağan üstü bir durum dolayısıyla bu aşamada hijyen konusundaki eğitim başlıklarına daha fazla önem ve öncelik vermek gerekir.

14- Şantiye izolasyonu nasıl sağlanmalıdır?
Şantiyede kişinin tek başına izole edilmesi pek mümkün değil ama yapılabilirse sağlık bakanlığı tarafından yapılan protokole uygun olarak hareket edilmeli maske kullanımı, ortak alan kullanmamak gibi tedbirler derhal alınmalıdır. Şantiyede sağlamak çok kolay değil ama imkan varsa self izolasyon ortamı sağlanmalıdır.

15- Kronik rahatsızlığı olan kişiler yönünden işveren ne yapmalıdır?
Hazırladığımız dokümanlarda kronik rahatsızlığı olan çalışanların risk grubunda yer almaları nedeniyle varsa yıllık izinin kullandırılması önerilmiştir. Maalesef iş yeri hekimleri 2 günden fazla rapor verme yetkisine sahip değil ama yeni yapılacak yönetmelik değişikliği ile salgın hastalığa ilişkin 14 güne kadar iş yeri hekiminin rapor verebilmesi beklenmektedir.

Efor OSGB İstanbul; Tecrübeli İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleriyle İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinizde kaliteli ve güvenilir OSGB’dir. Efor OSGB ile Geleceğe GÜVENLE Bakın!

Leave a Reply