Sağlıklı İşyerleri İyi Uygulama Örnekleri

Sağlıklı İşyerleri İyi Uygulama Ödüllerine Başvurun.

Efor OSGB – İş Sağlığı ve Güvenliğini Doğru Anlamak ve Uygulamak öncelikle hepimizin görevidir. İnsan her kurumun en önemli değeridir. Çalışanların yaşam hakkını gözetecek ve iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyecek bir kültürün oluşturulması tüm iş dünyasının sorumluluğundadır. Sağlıklı İş yerleri İyi Uygulama Ödülleri öncelikle işletmeleri İş Sağlığı ve Güvenliğini titiz bir şekilde pratiğe dökmeye teşvik ederken aynı zamanda işletmelerde İSG kültürünü oluşturmak açısından önemli bir etkinliktir.

Bilindiği üzere, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, iş sağlığı ve güvenliği konularında uluslararası birçok kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kurumlardan birisi de Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı’dır.

EU-OSHAtarafından 2018-2019 yıllarını kapsayacak şekilde yürütülen kampanyanın konu başlığı “Sağlıklı İşyerleri Tehlikeli Maddeleri Yönetir”dir. Söz konusu kampanya kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerden biri de işyerlerinde iyi uygulamaların özendirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen “Avrupa İyi Uygulama Ödülleri Yarışması”dır.

Tehlikeli maddelerin yönetimi hususunda örnek bir yaklaşım ortaya koyacak olan aynı zamanda geleceğe yönelik sağlık ve güvenlik politikaları geliştirmesinde yardımcı olacak iyi uygulamaların değerlendirilmesi neticesinde seçilen en iyi iki örnek EU-OSHA’ya gönderilecek ve ülkemizi Avrupa çapında temsil etme fırsatı yakalanmış olacaktır.

Avrupa İyi Uygulama Örnekleri Yarışması’na katılmak isteyen işyerlerinin; aşağıdaki linkte yer alan Türkçe ve İngilizce başvuru formlarını doldurması ve iyi uygulamaya örnek olacak video, fotoğraf vb. gibi ekleri ile beraber 19.10.2018 tarihi mesai bitimin kadar EU-OSHA’nın ulusal odak noktası olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi gerekmektedir. Başvuru dosyasının elektronik kopyası ise aynı tarihe kadar

isgiyiuygulama@ailevecalisma.gov.tre- posta adresine gönderilmelidir. Yarışmaya yapılacak başvurular için herhangi bir ücret talep edilmeyecek olup AB ülkeleri dâhil 29 ülkeden farklı büyüklüklerde birçok işletmenin katıldığı bu yarışma ile ülkemizde yeniliklerin oluşmasına farklı düşünce ve fikirlerin ortaya çıkmasına katkı sağlanması arzulanmaktadır.

Önemsemediğimiz güvensiz durumlar, büyük kazaların habercisi olabilir. Bu nedenle işyerimizde meydana gelen her türlü güvensiz durum ve davranış raporlanmalı ve özenle analiz edilerek gerekli önlemler uygulamaya alınmalıdır Unutulmamalıdır ki kazalar temenni ederek değil  ancak önlem alınarak engellenebilir.

Başvuru formlarına linkten ulaşabilirsiniz : https://bit.ly/2Pn9jIQ

Efor OSGB | İş Sağlığı Güvenliğinizde Güvenilir Çözüm Ortağınız.

Leave a Reply