İSG Makaleleri

İnsanlar için var olan sistemin normal şekilde işleyemediği, fiziksel normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, hizmet sistemlerinin kilitlendiği, kaynakların yetersiz kaldığı, doğal, teknolojik ve insan kökenli olaylara afet denir. Daha fazla bilgi almak için okumaya devam edin.

İş yeri kurulması amacıyla yeniden yaptırılacak Binalarda temel İSG Tedbirleri bunlara yapılacak her çeşit ekler ve bunlardaki değişiklikler, İSG Mevzuatı’nda ve o binada yapılacak işin nitelik ve özelliklerine uygun olmalıdır. Önceden inşa edilmiş olan herhangi bir binanın tümünün veya bir kısmının iş yeri olarak kullanılmasında da, bu şartlar aranır.

temizlik firması iş güvenliği

Temizlik sektöründeki işverenler çalışanlara iş güvenliği konusunda özellikle önem vermelidir. Bir temizlik firması için iş güvenliği detayları oldukça önemlidir. Çalışanlara sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması, işyerindeki sağlık tehlike ve risklerinin tanımlanması ve kontrol altına alınabilmesi amacıyla uygulamaların tanımlanmasıdır.

İşyeri hekiminin önemi İşyeri hekimi işyerinde sağlık hizmetlerini ifa etmek ile görevlendirilir.Günümüzde iş kazalarının ve mesleki hastalıkların yoğun olduğu için işyeri hekimi önemli bir yere sahiptir. İş yeri Hekimi, iş yerinde bulunması halinde Diğer Sağlık Personeli ile birlikte çalışır.

İş güvenliği uzmanlarının görev ve yetkiler, çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından yetkilendirilen İş Güvenliği Uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri Yetkili OSGB’ye bağlı olarak veya Şirkette çalışan SGK lı personel olarak “mesleki bağımsızlık ilkesi” ile yerine getirmekle yükümlüdür.

akaryakıt istasyonlarında iş güvenliği

Akaryakıt İstasyonlarında Çalışanların Güvenliği Akaryakıt istasyonları çalışanlar için tehlike ve iş kazalarına açık bir çalışma ortamıdır.Akaryakıt istasyonlarında iş güvenliğini tehdit eden unsurları önceden öngörmek ve duruma göre iş sağlığı ve güvenliği  önlemlerini almak hayati önem taşır. Bu istasyonlardan bilindiği üzere ulaşım amaçlı kullanılan araçların çalışmasını sağlayan sıvıların depolandığı ayrıca oto lastiği, akümülatör ve market hizmetlerinin […]

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile çalışanlarınızı güvende tutmanın en büyük sorumluluklarınızdan biri olduğunu kabul etmelisiniz.  Çalışanların İSG eğitimini eksiksiz olarak yerine getirmek bir kurumun en önemli görevidir. İSG eğitimleri sistematik bir şekilde yapılan kurumda güvenlik kültürünün benimsendiği görülür. Bu durum kurumda iş kaza büyük oranda azalmasını sağlar.  İş […]

En Yaygın İş Kazası Sebepleri

En Yaygın İş Kazası Nedenleri İş kazası nedenleri için istatistikleri kesinlikle göz önünde bulundurmanız gereklidir. İstatistiklere göre her 100 iş kazasından 80’i olaya karışan kişiden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Serbest hareketler, emniyetsiz koşullar var oldukça bulunan kaza miktarı en kısa sürede 4 kat daha artacaktır. Kazalar birçok nedenden dolayı meydana gelir. Ve insanlar genelde kazayı üstlenecek […]

Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Ülkemizden en çok ölümlü iş kazalarının yaşandığı sektör maden işletmeleridir. Bu bakım madenlerde iş sağlığı ve güvenliği kurallarının tam olarak yerine getirilmesi gerekmektedir. Maden işletmelerinde iş sağlığı ve güvenliği altında yapılan bütün çalışmalar risk yönetimi olarak değerlendirilir. Madenlerde Tatbikat Yönetmeliğe göre madenlerde tatbikat; MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inin 15 […]

isg-is-kazasi

Yarın İş Kazalarını Azaltmak İçin Bugün Yapılması Gereken 14 Değişiklik Gerçek şu ki  işletmenizdeki İSG eksikliği iş kazalarının oluşmasına muazzam bir zemin hazırlar. İşletmenize İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerine geniş bir açıdan bakarsanız dikkate almanız gereken yüzlerce güvenlik önlemleriyle karşılacaksınız meydana gelecek bir yaralanma olasılığını azaltmak için bugün yapabileceğiniz yüzlerce şeyin bir listesini oluşturmak kolay […]