İSG Makaleleri

İşçi Sağlığı ve Güvenliğine Olan Gereksinim İş sağlığı ve güvenliği konusu, önceki zamanlara göre günümüzde daha önemli hale gelmiş, insana verilen önemin bir ölçüsü olarak görülmeye başlanmıştır. Aynı zamanda bu konu, ortaya çıkabilecek iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve azaltılması açısından da büyük önem taşımaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Cezaları Ne Zaman Başlayacak?Bu yılın en önemli konusu iş sağlığı ve güvenliği olunca haliyle yazıların, haberlerin önemli bir kısmı da bu konuya ilişkin oluyor. İş sağlığı ve güvenliği yasasında getirilmiş olan idari para cezaları da yüksek olmasından dolayı da işverenleri ciddi bir sorun beklediği görülüyor.