İSG Makaleleri

Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Problemleri İş kazaları, sosyal ve ekonomik sonuçlarıyla büyük hasarlar bırakabiliyor. Bu durum Türkiye için oldukça önemini koruyor. İş sağlığı ve güvenliğine bağlı olarak ortaya çıkan iş kazaları günümüzde tüm dünyanın ve Türkiye’nin en önemli sosyo-ekonomik sorunlarından bir tanesidir. Her yıl dünyada milyonlarca insan iş kazası sonucunda hayatını kaybetmektedir. Bunun yanında bildirilmeyen […]

Acil Durum Planı

Acil Durum Planı Oluşturmak İçin Önemli İpuçları Bir acil durum oluşturmak, çalışanlarınızı korumanıza ve işletmenizin kapalı kalması için gereken süreyi kısaltmanıza olanak tanır. Ayrıca, tüm bilgilerin güncel olduğundan emin olmak ve çok çeşitli potansiyel acil durumlar için etkili olacağından emin olmak için kurtarma planınızı düzenli olarak gözden geçirmelisiniz. Acil durum planı oluşturmak için  dikkat etmeniz […]

İş Kazası Olmayan İş Yerlerine Teşvik

En Çok Görülen İş Kazaları ve Önlemi İşyerlerinde en çok görülen 5 iş kazaları ve önlemini bugün sizlerle daha yakından bakacağız ve bu kazalardan kaçınmanıza ve engellemenize yardımcı olacak güvenlik ipuçları ve önerileri sunacağız. 1. Kayma, Takılma ve Düşme Kayma, takılma ve düşme iş yerindeki tüm kişisel yaraların 1/3’ünü oluşturur. ve işçilerin tazminat taleplerinin en […]

Film Seti İş Kazaları Filmler, ekranlarda izlendiğinde insanların üzerinde büyük bir etki bırakır. Ama filmlerin çekim yapıldığı setlerde, kameranın arka tarafındaki dünyayı hiç kimse göremez. Setlerde bir bakıma iş yeri sayılır ve oyuncularda aslında birer çalışandır. Çok tehlikeli bir işyerinde uygulanan bütün iş sağlığı ve güvenliği kuralları film setleri içinde geçerli olmalıdır. Özellikle aksiyon filmlerinde, […]

İş Sağlığı ve İş Güvenliğine Önem Verilmesinin Sebebi İş sağlığı ve güvenliği yalnızca teknik ve tıbbi bir çalışma olarak ele alınamaz. Çalışanların beslenme, barınma olanakları, doğal çevrenin yaşanabilir olması, iş güvencesinin olması, sendikalaşma hakkı gibi pek çok konu çalışanların sağlığını ve güvenliğini doğrudan etkilemektedir. Burada “iş sağlığı” dendiğinde mavi ve beyaz yakalı, kadrolu – taşeron, […]

İSG’nin Genel İşletme Yönetimine Katkısı Hastalık ve sakatlıkla sonuçlanan her türlü iş stresi ekstra maliyetler oluşturur. Örneğin, ilk planda fark edilmeyen kaza ya da hastalık sonrası oluşan psikolojik ve sosyal problemler, yaşanan olumsuzlukların zamana bağlı sürdürülmesine ciddi etkenlerdir. Benzer olarak, kaza sırasında yaşanan teknik arıza ya da hasarlar vb. sonucu üretimi zamanında bitirememek, malı zamanında […]

İş Güvenliği Denetlemesi İş Güvenliği Denetlemeleri ile orijinal standartlarda istenilen güvenliğin sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilerek sapmalar (hatalar, yanlışlıklar, eksiklikler, fazlalıklar) tespit edilir. İş Güvenliği Denetlemesi, tesisin toplam iş güvenliğini ve performansını geliştirecek nitelikte olup, operasyonların detayına girmez, ana riskler üzerinde durur. Denetleme amaçlı yürüyüşler planlı olabileceği gibi plansız da olabilir ve görsel incelemeye dayanır ve […]

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi ve Ergonomi İSG Yönetimi ve Ergonomi – İş Sağlığı ve Güvenliği ve dolayısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri (İSGYS), çalışanların içinde bulunduğu çalışma şartlarının iyileştirilmesi ile çalışan sağlığının bozulmasını engellemek ve çalışanın güvenliğini sağlama odaklı yapılan sistematik çalışmalardır. İş Sağlığı ve Güvenliği, tüm bu hedeflere “ergonomi” ile ulaşır. Yani, […]

Afet ve Acil Durum Servisleri Nelerdir? Meydana gelebilecek kaza, olay, acil durumlar ve afetlerde görev alacak servislerinin görev ve sorumluluklarını doğru bilip ilgili servisi zamanında bilgilendirip doğru bilgiler vererek yapılacak müdahalenin zamanında ve etkin olması sağlanabilir. Bir trafik kazası olduğunda sağlık kuruluşunu arayıp, Kazanın nerede olduğunu Kaç kişinin yararlandığını ve yaralanma şekillerini Yolların durumunu biliyorsak […]

Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde İş Süresi Tanımı İşin düzenlenmesi, İş Kanunu’nda ayrıntılı olarak düzenlenmesine karşılık iş süresinin ne olduğuna ilişkin bir tanımına yer verilmemiştir. Fakat İş Kanunu’nun 63/3. maddesi gereğince, Bakanlıkça hazırlanan Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde iş süresi tanımlanmıştır. Buna göre iş süresi, işçinin çalıştırıldığı, işte geçirdiği süredir. Bu maddenin devamında İş Kanunu’nun 66. maddesinde yer alan […]