İSG Makaleleri

Acil Durum Eylem Planları ve Tatbikatlar 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile, 2013 yılından itibaren tüm işverenler işyerleri için acil durumlara karşı eylem planları  ile çalışanları eğitmek için yıllık tatbikat yapmak (eğer yetkinliği varsa) veya yaptırmakla (yetkili iş güvenliği uzmanına) yükümlüdür. Doğal afetler, yangın, kimyasal ya da basınçlı kapların patlaması, sabotaj, terör saldırısı […]

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartları Çalışan, gebelik ve emzirmeye başlama halinde işverenini bilgilendirir. İşveren, gebe veya emziren çalışanın sağlık ve güvenliği için tehlikeli sayılan kimyasal, fiziksel, biyolojik etkenlerin ve çalışma süreçlerinin çalışanlar üzerindeki etkilerini değerlendirir. Bu değerlendirme sonucuna göre aşağıda belirtilen genel ve özel önlemleri alır. Gebe, yeni doğum yapmış veya emziren çalışanın sağlık […]

  Afet ve Acil Durum Çantası Afet çantasının içeriği temel malzemeler haricinde aile bireylerinin özelliklerine göre düzenlenmelidir. Oluşturulan çanta kolay taşınabilir ve afet sırasında ve sonrasında kolay ulaşılabilir olmalıdır. Afet çantasının temel işlevi afet sonrasında hayatı idame ettirmeyi kolaylaştırmaktır. Zorunlu Deprem Sigortası Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu […]

Yön Bulma Günlük yaşam içerisinde meydana gelebilecek afet ve acil durumlarda hayatımızı idame ettirmek için ya da kaybolan kişileri bulmak için sistematik bir şekilde aramalar ve yön bulma çalışması yapılmalı; bize her zaman enerji tasarrufu ve en önemlisi de hayatta kalma isteğini artıracaktır. Yön bulmak için birçok doğal ve teknolojik ekipmanlar kullanılabilir. Başarılı olmak için […]

İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği İnşaat sektörümüz iş kazalarının sayısal çokluğu ve ağır sonuçları bakımından Türkiye’deki iş kolları arasında ilk sırada yer almaktadır. İnşaat işverenlerinin ve uygulamada görev yapan teknik elemanların bu sorunun bilincinde olması, iş güvenliğini sağlamaya yönelik mevzuat maddelerini özenle uygulaması esastır. Ancak, sektörde yaşanmış iş kazalarına ait bazı araştırma bulgularının bilinmesi […]

İş Sağlığı ve Güvenliği Maliyeti

İş Sağlığı ve Güvenliği Maliyet mi Kazanç mı? Günümüz çalışma koşullarında, etüt içeriğinde de yer verildiği üzere iş sağlığı ve güvenliğinin genel ekonomi kadar işletme ekonomisi üzerindeki etkileri de oldukça önemlidir. Kaza ve hastalıkların tazmini için ödenen maliyetler, önleyici iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri için katlanılacak ödemelere göre çok daha büyüktür. İş sağlığı ve güvenliğine […]

Kaza – Olay Teorisi Efor OSGB – Kaza/Olay teorisi, İnsan Faktörü Teorisi’nin bir uzantısıdır. Dan Petersen tarafından geliştirilmiştir ve bazen Petersen Kaza/Olay Teorisi olarak da anılır. İnsan Faktörü Teorisi’nin çoğu yerinde kalırken Petersen, ergonomik tuzaklar, hataya karar verme ve sistem hataları gibi yeni elementleri ortaya koymuştur. Kaza/Olay Teorisinde;  aşırı yüklenme, ergonomik tuzaklar ve/veya hataya karar […]

Domino Etkisi Teorisi İş Kazalarında da Geçerlidir… Efor OSGB İstanbul – Domino Teorisi ; Kaza önleme ve sanayi güvenliğinin ilk öncüsü Travelers Insurance Company’nin (Gezginler Sigorta Şirketi) bir görevlisi olan Herbert W. Heinrich’tir. 1920’lerin sonlarında, 75.000 sanayi kaza raporu üzerinde çalıştıktan sonra Heinrich; • Sanayi kazalarının %88’ine iş arkadaşları tarafından ortaya konan güvenli olmayan hareketlerin neden […]

PUKÖ Döngüsü  (Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al) PUKÖ Döngüsü Kalite Gurusu William Edwards Deming tarafından geliştirilmiştir.  W.Edwards Deming 1928 yılında Yale Üniversitesi’nde Matematiksel Fizik alanında doktora yapmıştır. Uzun yıllar Toplam Kalite alanında çalışmalar yapan Deming; 1950 yılında Japon Bilim Adamları ve Mühendisler (The Union of Japanese Scientists and Engineers) tarafından Japonya’ya davet edildi. Japonlara toplam […]

Çalışanlarınız Soğuk Hava Şartlarına Hazır mı

İş sağlığı ve güvenliğini tehdit eden kış unsurlarına hazırlıklı olun. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte geçmişte yaşadığımız doğal felaketleri daha çok hatırlar olduk. Doğal felaketlerin getirdiği yıkımlar şehirlerde,evlerde,işyerlerinde oldukça büyük olumsuz etki bırakıyor. Hem maddi olarak özellikle manevi olarak bu durumları yaşıyoruz.Doğal felaketlerinde dışında kış mevsimi kendini iyice his ettirdiği bu günlerde trafik kazları başta olmak […]