İSG Makaleleri

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Temel Eğitim Prensibleri Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin usul ve esasları hakkındaki yönetmeliğe göre; İşverenin yükümlülükleri MADDE 5 – (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili; a) Programların hazırlanması ve uygulanmasını, b) Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini, c) Çalışanların bu programlara katılmasını, […]

Ohsas 18001 Bugünlerde işletmelerden beklentiler sürekli artış göstermektedir. Artık sadece iyi mal veya hizmeti ucuza sunmak ve ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi ile sunulan bu ürünü güvence altına almak yetmemektedir, bunun yanı sıra kuruluşlardan sosyal sorumluluklarını da yerine getirmeleri beklenmektedir. Bu beklentiler, klasik “kalite” tanımlarının da geçerliliğini yitirmesine sebep olmuş; tanımlarda, iş sağlığı ve güvenliği […]

Risk Analizi – Risk Değerlendirme Risk Nedir? İyi bir yaşam, eldeki olanakların en iyi biçimde değerlendirilmesiyle sağlanır. Farklı alternatifler dikkate alınarak, geleceğe yön verilir. Gerçekleştirilmeye çalışılan plan, sonucu belli olmadığından kazanma ve kaybetme riskini de beraberinde getirir. Kişinin sakınmak istediği zararın elemanıdır. Belirsizliği, şüpheyi, kayıp olasılığını ve zarar ihtimalini ifade eder. Sistemin belli bir zayıflığından […]

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri 15 Mayıs Çarşamba Günü Resmi Gazetede yayımlanan 28648 Sayılı “Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çalışan sayılarına ve tehlike sınıflarına bakılmaksızın istisnasız her şirkete İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusunda çalışanlarına eğitim verilmesi ve bu eğitimin belgelendirilmesi zorunluluğunu getirmiştir. Bu yönetmeliğe göre, şirketler çalışanlarına […]

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Sosyal Diyalog Sosyal diyalog; hükümet, işveren ve işçi temsilcilerinin ekonomik ve sosyal politikalara ilişkin ve ortak ilgi alanlarına giren konularda gerçekleştirdikleri her türlü müzarekeyi, görüş alışverişini veya karşılıklı bilgi aktarımını kapsar. Amacı; sosyal tarafların farklı ve uyuşmayan görüş ve tutumları arasında uzlaşma sağlanarak barışçıl bir endüstri ilişkilerini yaratmak ve makro düzeyde […]

10’dan Az Çalışanı Olan İşyerlerine Devlet Desteği Bilindiği üzere 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 7. maddesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi ele alınıyor. Bu kanun maddesi ile devlet 10’dan az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinin işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri giderlerini […]

Yeni İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’na Bakış AB’ye uyum hazırlıkları içinde 2005 yılından beri sürekli tartışılan, sürekli gündemde olan ve bir süre sonra da rafa kaldırılarak 7 yıl boyunca bekletilen İSG Kanunu 20 Haziran itibariyle Meclis’te kabul edildi. Kanun üzerine yapılan görüşmeler sırasında Meclis bahçesinde bir işçi göçük altında kalarak can vermesi geç kalınmışlığın acı […]

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 20 Haziran 2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek 22.06.2012 tarihinde Cumhurbaşkanlığı onayına sunulmuş ve 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanunun uygulaması açısından 6 aylık 1 yıllık ve 2 yıllık geçiş süreleri öngörülmüştür. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun Amacı: İş yerlerinde iş […]

Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sorunları İş kazaları, gerek sosyal gerekse ekonomik sonuçları itibariyle Türkiye için çok önemli bir problem olarak ehemmiyetini korumaktadır. Ülkemizde yıllık ortalama 74000 kaza meydana gelmekte; bunun neticesinde 1152 çalışan yaşamını yitirmekte, 1888 çalışan ise ömür boyu sakat kalmaktadır. İş kazalarının ülkemize yıllık maliyeti ise 40 Milyar TL civarındadır. İş […]

İşçi Sağlığı ve Güvenliğine Olan Gereksinim Günümüz dünyasının işletmeleri yoğun bir rekabet ortamında varlıklarını sürdürebilmek ve daha ileriye gidebilmek için üstünlük elde edebilme çabası içerisindedirler. Bu üstünlüğü elde edebilmede en önemli etkenlerden birisi de insan kaynağıdır. Bu kaynaktan etkili bir şekilde yararlanmak, verim elde edebilmek için öncelikle kişinin yapacağı iş ile ilgili gerekli ve yeterli […]