İSG Makaleleri

İş Kazalarının Nedenleri İş kazalarının nedenleri genellikle çalışma ortamı koşullarından, yönetim hatalarından, zamanında ve yeterli bakım yapılmamasından, insan faktörlerinin gözardı edilmesinden, yeterli ve uygun eğitim verilmemesinden, denetim eksikliğinden veya bu etkenlerin birkaçı ya da tamamının birbiri ile etkileşmemesi sonucu ortaya çıkar. Ancak, iş kazalarının oluşmasına neden olan etkenlerin tümü temel iki etkene indirgenebilir. Bunlar işyerlerindeki […]

Depremde alınması gereken önlemeler, yerleşim alanları dikkatli bir şekilde tespit edilmelidir. Konutlar kesinlikle kaygan ve gevşek toprakların üzerine yapılmamalıdır. Ovalık ve kaygan alanlar kesinlikle yerleşime konut yapımına açık olmamalıdır. Konutlar, yapılar depreme karşı güçlü bir şekilde inşa edilmelidir. Ve daha fazlası için tıklayın.

Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe göre işveren acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, deprem bilinci, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanım sağlamalı eğitim vermeli

iş kazası sonrası işe dönüş eğitimi

İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya fiilen başlamadan kazanın ve meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri iş kazası sonrası işe dönüş eğitimi ile ilgili eğitim verilmelidir.

Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Hastanelerde İş Güvenliği İş sağlığı ve güvenliği her çalışan ve işletme için göz ardı edilemez önemli bir husustur. Hastaneler hasta güvenliği ve çalışan sağlığı açısından değerlendirilmesi gereken işyerleridir. Bu kapsamda hastanelerde iş sağlığı  güvenliği yönetim sistemlerinin uygulanması klasik iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarından daha ileri uygulamalar gerektirmektedir.  Hizmet sektörü içinde sağlık sektörü de önemli bir […]

 Ara Dinlenmesi Ara dinlenmeleri; günlük çalışma süreleri arasında işçinin yemek, içmek, dinlenmek gibi günlük ihtiyaçlarını karşılaması için verilmesi zorunlu olan izinlerdir. Ara dinlenme sürelerinde işçiler, kural olarak serbesttirler. Yani isterlerse bu izinlerini iş yerinde kullanabilecekleri gibi isterlerse iş yeri dışında da kullanabilirler. Tabi bu durum kural olmakla birlikte, eğer işçinin bu iznini iş yeri dışında […]

Afet Nedir ? İnsanlar için var olan sistemin normal şekilde işleyemediği, fiziksel normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, hizmet sistemlerinin kilitlendiği, kaynakların yetersiz kaldığı, doğal, teknolojik ve insan kökenli olaylara afet denir. Afet durumunda maddi ve manevi kayıplar yaşanır ve AFAD aramakurtarma ekiplerine, sivil […]

Binalarda Temel İSG Tedbirleri İş yeri kurulması amacıyla yeniden yaptırılacak Binalarda temel İSG Tedbirleri bunlara yapılacak her çeşit ekler ve bunlardaki değişiklikler, İSG Mevzuatı’nda ve o binada yapılacak işin nitelik ve özelliklerine uygun olmalıdır. Önceden inşa edilmiş olan herhangi bir binanın tümünün veya bir kısmının iş yeri olarak kullanılmasında da, bu şartlar aranır. Binaların Yapısı ve Dayanıklılığında İSG […]

temizlik firması iş güvenliği

Temizlik Firması İş Güvenliği Temizlik sektöründeki işverenler çalışanlara iş güvenliği konusunda özellikle önem vermelidir. Bir temizlik firması için iş güvenliği detayları oldukça önemlidir. Çalışanlara sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması, işyerindeki sağlık tehlike ve risklerinin tanımlanması ve kontrol altına alınabilmesi amacıyla uygulamaların tanımlanmasıdır.  Temizlik firması iş güvenliği konularında bir çok unsurun üzerinde durabilir. Özellikle kayarak,takılarak düşme […]

İşyeri Hekiminin Önemi İşyeri hekimi işyerinde sağlık hizmetlerini ifa etmek ile görevlendirilir.Günümüzde iş kazalarının ve mesleki hastalıkların yoğun olduğu için işyeri hekimi önemli bir yere sahiptir. İş yeri Hekimi, iş yerinde bulunması halinde Diğer Sağlık Personeli ile birlikte çalışır. İş yeri Hekimleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür: 1)Rehberlik;  İş Sağlığı ve […]