İSG Makaleleri

Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Hastanelerde İş Güvenliği İş sağlığı ve güvenliği her çalışan ve işletme için göz ardı edilemez önemli bir husustur. Hastaneler hasta güvenliği ve çalışan sağlığı açısından değerlendirilmesi gereken işyerleridir. Bu kapsamda hastanelerde iş sağlığı  güvenliği yönetim sistemlerinin uygulanması klasik iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarından daha ileri uygulamalar gerektirmektedir.  Hizmet sektörü içinde sağlık sektörü de önemli bir […]

Afet Nedir ? İnsanlar için var olan sistemin normal şekilde işleyemediği, fiziksel normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, hizmet sistemlerinin kilitlendiği, kaynakların yetersiz kaldığı, doğal, teknolojik ve insan kökenli olaylara afet denir. Afet durumunda maddi ve manevi kayıplar yaşanır ve AFAD aramakurtarma ekiplerine, sivil […]

Binalarda Temel İSG Tedbirleri İş yeri kurulması amacıyla yeniden yaptırılacak Binalarda temel İSG Tedbirleri bunlara yapılacak her çeşit ekler ve bunlardaki değişiklikler, İSG Mevzuatı’nda ve o binada yapılacak işin nitelik ve özelliklerine uygun olmalıdır. Önceden inşa edilmiş olan herhangi bir binanın tümünün veya bir kısmının iş yeri olarak kullanılmasında da, bu şartlar aranır. Binaların Yapısı ve Dayanıklılığında İSG […]

temizlik firması iş güvenliği

Temizlik Firması İş Güvenliği Temizlik sektöründeki işverenler çalışanlara iş güvenliği konusunda özellikle önem vermelidir. Bir temizlik firması için iş güvenliği detayları oldukça önemlidir. Çalışanlara sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması, işyerindeki sağlık tehlike ve risklerinin tanımlanması ve kontrol altına alınabilmesi amacıyla uygulamaların tanımlanmasıdır.  Temizlik firması iş güvenliği konularında bir çok unsurun üzerinde durabilir. Özellikle kayarak,takılarak düşme […]

İşyeri Hekiminin Önemi İşyeri hekimi işyerinde sağlık hizmetlerini ifa etmek ile görevlendirilir.Günümüzde iş kazalarının ve mesleki hastalıkların yoğun olduğu için işyeri hekimi önemli bir yere sahiptir. İş yeri Hekimi, iş yerinde bulunması halinde Diğer Sağlık Personeli ile birlikte çalışır. İş yeri Hekimleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür: 1)Rehberlik;  İş Sağlığı ve […]

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev ve Yetkileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından yetkilendirilen İş Güvenliği Uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri Yetkili OSGB‘ye bağlı olarak veya Şirkette çalışan SGK lı personel olarak “mesleki bağımsızlık ilkesi” ile yerine getirmekle yükümlüdür. Rehberlik; İş yerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi […]

akaryakıt istasyonlarında iş güvenliği

Akaryakıt İstasyonlarında Çalışanların Güvenliği Akaryakıt istasyonları çalışanlar için tehlike ve iş kazalarına açık bir çalışma ortamıdır.Akaryakıt istasyonlarında iş güvenliğini tehdit eden unsurları önceden öngörmek ve duruma göre iş sağlığı ve güvenliği  önlemlerini almak hayati önem taşır. Bu istasyonlardan bilindiği üzere ulaşım amaçlı kullanılan araçların çalışmasını sağlayan sıvıların depolandığı ayrıca oto lastiği, akümülatör ve market hizmetlerinin […]

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Çalışanlarınızı güvende tutmanın en büyük sorumluluklarınızdan biri olduğunu kabul etmelisiniz.  Çalışanların İSG eğitimini eksiksiz olarak yerine getirmek bir kurumun en önemli görevidir. İSG eğitimleri sistematik bir şekilde yapılan kurumda güvenlik kültürünün benimsendiği görülür. Bu durum kurumda iş kaza büyük oranda azalmasını sağlar.  İş Güvenliğinin Önemi  İş sağlığı ve güvenliği […]

En Yaygın İş Kazası Sebepleri

En Yaygın İş Kazası Nedenleri Bu istatistiği kesinlikle göz önünde bulundurmanız gereklidir. İstatistiklere göre her 100 iş kazasından 80’i olaya karışan kişiden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Serbest hareketler, emniyetsiz koşullar var oldukça bulunan kaza miktarı en kısa sürede 4 kat daha artacaktır. Kazalar birçok nedenden dolayı meydana gelir. Ve insanlar genelde kazayı üstlenecek birilerini suçu atacak […]

Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Ülkemizden en çok ölümlü iş kazalarının yaşandığı sektör maden işletmeleridir. Bu bakım madenlerde iş sağlığı ve güvenliği kurallarının tam olarak yerine getirilmesi gerekmektedir. Maden işletmelerinde iş sağlığı ve güvenliği altında yapılan bütün çalışmalar risk yönetimi olarak değerlendirilir. Madenlerde Tatbikat Yönetmeliğe göre madenlerde tatbikat; MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inin 15 […]