İSG Makaleleri

Sağlık Bakanlığı “Bilimsel Danışma Kurulu” Tarafından Tüm Sektörler için, İşyerlerinde Koronavirüs, Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi oluşturulmuştur. İşyerlerinde kontrollü normalleşme döneminde “İş Sağlığı ve Güvenliği” KIRMIZI ÇİZGİ olarak belirlenmiştir. Bu nedenle işyerlerinde, mevcut İSG eğitim, tedbir, kontrol ve dokümanlarına, koronavirüs salgınından korunmaya yönelik kontrol çalışmaları dahil edilmelidir. İşyerlerinde “Koronavirüs Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol”  çalışmaları iş güvenliği […]

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 38 maddesinde ifade edilen ve bu güne kadar 3 defa ertelenerek yürürlüğe girmeyen maddeleri, eğer tekrar erteleme gafletine düşülmezse 1 Temmuz 2020 de yürürlüğe girecektir. Bu madde de “MADDE 38 – (1) Bu Kanunun; a) (Değişik: 12/7/2013-6495/56 md.) 6 ve 7 nci maddeleri; 1) 4857 sayılı İş Kanununun […]

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından Yeni Tip Koronavirüs Covid-19 Salgını döneminde İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik bilgilendirici telekonferanslar düzenlenmektedir. Efor OSGB iş sağlığı ve güvenliği uzmanları olarak takip ettiğimiz bu telekonferansların dokuzuncusu “Salgın Döneminde Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği” konusunu içermektedir. Telekonferans katılımcıları arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, […]

İşyerlerinde Covid-19 ile Mücadelede Yapılması Gereken Tüm Çalışmalar İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞYERİ HEKİMLERİNİN İş Alanına Girmektedir.  Tüm dünya koronavirüs ile yaşamaya ve çalışmaya devam etmekten başka çare olmadığını görünce gerekli İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ eğitimlerini ve önlemlerini “Kırmızı Çizgi” olarak belirleyerek işbaşı yaptı. Efor OSGB olarak biz hemen hemen her sektörden firmalara, Covid-19 risklerini […]

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Koronavirüs ile ilgili Genelge Yayınladı Türkiye’de nisan ayında 220 çalışan iş kazasında yaşamını yitirmiştir, bunun %47’si 103 kişi Koronavirüs,Covid-19 nedenli olarak hayatını kaybetmiştir. Koronavirisüne (Covid-19) maruz kalan çok sayıda çalışan için iş kazası  sayılıp sayılmayacağı konusunda ciddi tartışmalar yaşanmaktaydı.  Koronavirüsün doğası gereği çalışanların salgın hastalığa ne zaman, nerede ve ne şekilde […]

İşverenlerin, TBK 417. maddesi ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği işverenlerin çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlaması ve mesleki risklerin önlemesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbiri alması yükümlülükleri bulunuyor.  İSG Mevzuatı “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik”  işverenlerin “koronavirüs” gibi acil durumlara ilişkin yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs, ülkemizde de görülmeye başlandı. İş sağlığı ve güvenliği öncelik olduğu için Koronavirüsün yayılmasını önlemek adına pek çok ülkede okul ve kamu kuruluşları tatil edilirken, bazı ülkelerde fiilen evden çalışma uygulamasını başlattı. Virüsün yayılmasını önlemek adına alınan bu tedbirler sayesinde insanlar evlerinde izole bir yaşam sürüyor ve çalışmalarını […]

Kısa Çalışma Ödeneği ile Çalışan Maliyetini İndirerek Tasarruf Edebilirsiniz. Ekonomik kriz dönemlerinde işverenler çalışanların ücretleri bazen hiç ödenemediği gibi eksikte ödeyebiliyor. Bu konuya çözüm bulamadıkları takdirde işyerinde küçülmeye de gidebiliyorlar. Küçülme ile sorunlar çözülmediği takdirde son çare olarak işleyiş sürecini sonlandırmak olarak görebilirler.

Mart 2020 itibariyle ülkemizde görülmekte olan ve tüm dünyada etkisi gösteren Korona virüs hastalığının (COVİD-19) yayılmasına karşı alınabilecek en etkili yöntem kişilerin temas etmesinin minimum seviyeye indirilmesidir. İşyerlerimizde teması azaltmak için nöbet sistemine geçilmiştir. Bu sistem; her departmandan nöbetçi belirleyerek bir kişinin ofiste çalışması ve koordineyi sağlaması, diğer çalışanların evlere yönlendirerek uzaktan çalışmanın yapılmasının sağlanmasıdır. […]

İş sağlığı ve güvenliği bakımından işveren yükümlülüğünü düzenleyen temel kurallar 6331 Sayılı İş Kanunu’nun 4’üncü maddesinde belirlenmiştir. Bu maddenin; “İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.