İSG Makaleleri

2019 Yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Trendleri

2019 Yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Trendleri Yazımızda 2019 yılı ve sonrasında işyeri sağlığı ve güvenliği trendlerine göz atacağız. Umarız bu tahminler işletmenizin gelecek yıla hazırlanmasına ve rakiplerinizin önüne geçmenize yardımcı olur. Çalışan Sağlığına Odaklanma Günümüzde stres, çalışılan şirkete ya da çalışılan sektöre bakılmaksızın tüm çalışanlara zarar veren ana etkenlerden biridir. İşyeri taleplerinin artması, ekonomik […]

İş Kazası

İş Kazaları Verileri Resmi Olarak Açıklananın 2 Katından Fazla! SGK’nın bildirdiği ölümlü iş kazasıyla, Ölümlü iş kazası nedeniyle aylık bağlanan kişi sayıları arasında büyük oranda farklar göründü. iş kazası ile ölüm nedeniyle aylık bağlanan kişi sayısı birbirini tutmuyor. İki veri arasındaki fark bazı yıllar yüzde 150’yi aşıyor. Ayrıca SGK kaydı olmayanların geçirdiği kazalar da mevzuatımıza […]

Genç Çalışanlar İş Sağlığı ve Güvenliği

Genç Çalışanlar ve İş Sağlığı Güvenliği İnsanoğlunun varoşlundan bu yana beslenme – barınma – giyinme gibi temel gereksinimlerini karşılamak için çalışmaktadır. Eski çağlarda çalışanın sağlığı ve güvenliği kavramları toplumların gündeminde yer almamıştır. Önceleri çocuk ve gençlerin çalıştırılması yaygın değildi. Ancak sanayi devriminden sonraki dönemde çocuklar ve gençler de çalışma hayatına katılmışlardır. Yetişkin bireylere göre tasarlanmış […]

iş güvenliği kimyasal riskler

İş Güvenliği Kimyasal Riskler Kimyasal maddeler zararlı özellikleri bakımından sağlık ve güvenlik açısından birçok risk taşımaktadırlar. Sağlık Riskleri Kimyasallar solunum, sindirim ve deri yoluyla vücudun çeşitli organlarına ulaşarak orada birikip meslek hastalıklarına sebep olurlar. En çok görülen etki, tozların, buharların, havadaki sis hâlinde dağılmış partiküllerin solunum yoluyla vücuda girmeleri ile görülür. Bu maddeler ile ilgili […]

Acil Durum Eylem Planları ve Tatbikatlar 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile, 2013 yılından itibaren tüm işverenler işyerleri için acil durumlara karşı eylem planları  ile çalışanları eğitmek için yıllık tatbikat yapmak (eğer yetkinliği varsa) veya yaptırmakla (yetkili iş güvenliği uzmanına) yükümlüdür. Doğal afetler, yangın, kimyasal ya da basınçlı kapların patlaması, sabotaj, terör saldırısı […]

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartları Çalışan, gebelik ve emzirmeye başlama halinde işverenini bilgilendirir. İşveren, gebe veya emziren çalışanın sağlık ve güvenliği için tehlikeli sayılan kimyasal, fiziksel, biyolojik etkenlerin ve çalışma süreçlerinin çalışanlar üzerindeki etkilerini değerlendirir. Bu değerlendirme sonucuna göre aşağıda belirtilen genel ve özel önlemleri alır. Gebe, yeni doğum yapmış veya emziren çalışanın sağlık […]

  Afet ve Acil Durum Çantası Afet çantasının içeriği temel malzemeler haricinde aile bireylerinin özelliklerine göre düzenlenmelidir. Oluşturulan çanta kolay taşınabilir ve afet sırasında ve sonrasında kolay ulaşılabilir olmalıdır. Afet çantasının temel işlevi afet sonrasında hayatı idame ettirmeyi kolaylaştırmaktır. Zorunlu Deprem Sigortası Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu […]

Yön Bulma Günlük yaşam içerisinde meydana gelebilecek afet ve acil durumlarda hayatımızı idame ettirmek için ya da kaybolan kişileri bulmak için sistematik bir şekilde aramalar ve yön bulma çalışması yapılmalı; bize her zaman enerji tasarrufu ve en önemlisi de hayatta kalma isteğini artıracaktır. Yön bulmak için birçok doğal ve teknolojik ekipmanlar kullanılabilir. Başarılı olmak için […]

İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği İnşaat sektörümüz iş kazalarının sayısal çokluğu ve ağır sonuçları bakımından Türkiye’deki iş kolları arasında ilk sırada yer almaktadır. İnşaat işverenlerinin ve uygulamada görev yapan teknik elemanların bu sorunun bilincinde olması, iş güvenliğini sağlamaya yönelik mevzuat maddelerini özenle uygulaması esastır. Ancak, sektörde yaşanmış iş kazalarına ait bazı araştırma bulgularının bilinmesi […]

İş Sağlığı ve Güvenliği Maliyeti

İş Sağlığı ve Güvenliği Maliyet mi Kazanç mı? Günümüz çalışma koşullarında, etüt içeriğinde de yer verildiği üzere iş sağlığı ve güvenliğinin genel ekonomi kadar işletme ekonomisi üzerindeki etkileri de oldukça önemlidir. Kaza ve hastalıkların tazmini için ödenen maliyetler, önleyici iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri için katlanılacak ödemelere göre çok daha büyüktür. İş sağlığı ve güvenliğine […]