İSG Makaleleri

İSG’nin Genel İşletme Yönetimine Katkısı Hastalık ve sakatlıkla sonuçlanan her türlü iş stresi ekstra maliyetler oluşturur. Örneğin, ilk planda fark edilmeyen kaza ya da hastalık sonrası oluşan psikolojik ve sosyal problemler, yaşanan olumsuzlukların zamana bağlı sürdürülmesine ciddi etkenlerdir. Benzer olarak, kaza sırasında yaşanan teknik arıza ya da hasarlar vb. sonucu üretimi zamanında bitirememek, malı zamanında […]

Kaza – Olay Teorisi Efor OSGB – Kaza/Olay teorisi, İnsan Faktörü Teorisi’nin bir uzantısıdır. Dan Petersen tarafından geliştirilmiştir ve bazen Petersen Kaza/Olay Teorisi olarak da anılır. İnsan Faktörü Teorisi’nin çoğu yerinde kalırken Petersen, ergonomik tuzaklar, hataya karar verme ve sistem hataları gibi yeni elementleri ortaya koymuştur. Kaza/Olay Teorisinde;  aşırı yüklenme, ergonomik tuzaklar ve/veya hataya karar […]

PUKÖ Döngüsü  (Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al) PUKÖ Döngüsü Kalite Gurusu William Edwards Deming tarafından geliştirilmiştir.  W.Edwards Deming 1928 yılında Yale Üniversitesi’nde Matematiksel Fizik alanında doktora yapmıştır. Uzun yıllar Toplam Kalite alanında çalışmalar yapan Deming; 1950 yılında Japon Bilim Adamları ve Mühendisler (The Union of Japanese Scientists and Engineers) tarafından Japonya’ya davet edildi. Japonlara toplam […]

Domino Etkisi Teorisi İş Kazalarında da Geçerlidir… Efor OSGB İstanbul – Domino Teorisi ; Kaza önleme ve sanayi güvenliğinin ilk öncüsü Travelers Insurance Company’nin (Gezginler Sigorta Şirketi) bir görevlisi olan Herbert W. Heinrich’tir. 1920’lerin sonlarında, 75.000 sanayi kaza raporu üzerinde çalıştıktan sonra Heinrich; • Sanayi kazalarının %88’ine iş arkadaşları tarafından ortaya konan güvenli olmayan hareketlerin neden […]

İş Sağlığı ve İş Güvenliğine Önem Verilmesinin Sebebi İş sağlığı ve güvenliği yalnızca teknik ve tıbbi bir çalışma olarak ele alınamaz. Çalışanların beslenme, barınma olanakları, doğal çevrenin yaşanabilir olması, iş güvencesinin olması, sendikalaşma hakkı gibi pek çok konu çalışanların sağlığını ve güvenliğini doğrudan etkilemektedir. Burada “iş sağlığı” dendiğinde mavi ve beyaz yakalı, kadrolu – taşeron, […]

İş Güvenliği Denetlemesi İş Güvenliği Denetlemeleri ile orijinal standartlarda istenilen güvenliğin sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilerek sapmalar (hatalar, yanlışlıklar, eksiklikler, fazlalıklar) tespit edilir. İş Güvenliği Denetlemesi, tesisin toplam iş güvenliğini ve performansını geliştirecek nitelikte olup, operasyonların detayına girmez, ana riskler üzerinde durur. Denetleme amaçlı yürüyüşler planlı olabileceği gibi plansız da olabilir ve görsel incelemeye dayanır ve […]

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi ve Ergonomi İSG Yönetimi ve Ergonomi – İş Sağlığı ve Güvenliği ve dolayısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri (İSGYS), çalışanların içinde bulunduğu çalışma şartlarının iyileştirilmesi ile çalışan sağlığının bozulmasını engellemek ve çalışanın güvenliğini sağlama odaklı yapılan sistematik çalışmalardır. İş Sağlığı ve Güvenliği, tüm bu hedeflere “ergonomi” ile ulaşır. Yani, […]

Afet ve Acil Durum Servisleri Nelerdir? Meydana gelebilecek kaza, olay, acil durumlar ve afetlerde görev alacak servislerinin görev ve sorumluluklarını doğru bilip ilgili servisi zamanında bilgilendirip doğru bilgiler vererek yapılacak müdahalenin zamanında ve etkin olması sağlanabilir. Bir trafik kazası olduğunda sağlık kuruluşunu arayıp, Kazanın nerede olduğunu Kaç kişinin yararlandığını ve yaralanma şekillerini Yolların durumunu biliyorsak […]

  Afet ve Acil Durum Çantası Afet çantasının içeriği temel malzemeler haricinde aile bireylerinin özelliklerine göre düzenlenmelidir. Oluşturulan çanta kolay taşınabilir ve afet sırasında ve sonrasında kolay ulaşılabilir olmalıdır. Afet çantasının temel işlevi afet sonrasında hayatı idame ettirmeyi kolaylaştırmaktır. Zorunlu Deprem Sigortası Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu […]

Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde İş Süresi Tanımı İşin düzenlenmesi, İş Kanunu’nda ayrıntılı olarak düzenlenmesine karşılık iş süresinin ne olduğuna ilişkin bir tanımına yer verilmemiştir. Fakat İş Kanunu’nun 63/3. maddesi gereğince, Bakanlıkça hazırlanan Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde iş süresi tanımlanmıştır. Buna göre iş süresi, işçinin çalıştırıldığı, işte geçirdiği süredir. Bu maddenin devamında İş Kanunu’nun 66. maddesinde yer alan […]