İSG Makaleleri

Koronavirüs İş Kazası Olarak Değerlendirilir Mi? Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede yayılarak tüm dünya üzerinde çok geniş etki gösteren Koronavirüs salgın hastalığı 11 Mart 2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilmiş ve ülkemizde de 11 Mart 2020’de ilk vaka kayıtlara geçmiştir. Uzmanlar, bu hastalığın, kökenindeki diğer hastalıklardan farkının hızlı bulaşıcılık olduğunu belirtmiş, bunun […]

Mart 2020 itibariyle ülkemizde görülmekte olan ve tüm dünyada etkisi gösteren Korona virüs hastalığının (COVİD-19) yayılmasına karşı alınabilecek en etkili yöntem kişilerin temas etmesinin minimum seviyeye indirilmesidir. İşyerlerimizde teması azaltmak için nöbet sistemine geçilmiştir. Bu sistem; her departmandan nöbetçi belirleyerek bir kişinin ofiste çalışması ve koordineyi sağlaması, diğer çalışanların evlere yönlendirerek uzaktan çalışmanın yapılmasının sağlanmasıdır. […]

Bilim Kurulu ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Nisan ayıda asemptomatik vakalarda artış olması üzerine sadece hasta bireylerin değil, herkesin koruyucu maske kullanması gerektiğine dair tavsiyede bulundu. Efor OSGB uzmanları ve hekimleri olarak doğru maske seçimi, maske kullanımı ve sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar, maske kullanımının mevzuattaki yeri kapsamında durum değerlendirmesi yapılmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği […]

İş Sağlığı Güvenliği ve Uzaktan Çalışma  Koronavirüsü (Kovit-19) salgın hastalığı nedeniyle birçok kurum mecburen uzaktan yani evden çalışma uygulamasına geçiş yapmıştır. Uzaktan diğer adıyla evden çalışmada İş hukuku ve iş sağlığı güvenliği mevzuatı kapsamında neler yapılması gerekiyor ? İşverenin yükümlülükleri ve sorumlulukları nelerdir? Sorularının cevaplarına aşağıda yer verilecektir. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde hükümler […]

İşverenlerin, TBK 417. maddesi ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği işverenlerin çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlaması ve mesleki risklerin önlemesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbiri alması yükümlülükleri bulunuyor.  İSG Mevzuatı “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik”  işverenlerin “koronavirüs” gibi acil durumlara ilişkin yükümlülüklerini düzenlemektedir.

İş Müfettişleri Denetimleri – Efor OSGB istanbul – İş Sağlığı ve Güvenliği için yapılması gerekenler kanuni zorunluluk olduğu için ve ceza almamak için değil vicdani bir sorumluluk olarak yapılmalıdır.
Peki İşyerinize İş Müfettişleri geldiğinde öncelikli olarak neleri kontrol eder;
1. Uzman ve Hekim ISG-KÂTİP Sözleşmeleri.
2. Uzman ve Hekim Yıllık Çalışma Planları.

OSGB Yetki Belgesi almak üzere müracaat edecek firmaların ticari şirket olarak tescil edilmiş olmaları zorunludur. Şahıs işletmelerinin yapacağı başvurular kabul edilmemektedir.
OSGB’ler, yetki aldıkları adreste ve başvuru dosyasında yer alan planda belirtilen bölümlerde Genel Müdürlükçe yetkilendirilmedikleri konularda hizmet veremez ve faaliyette bulunamazlar.

yangınla ilgili temel bilgiler

Yanma reaksiyonları kimyasal bir bileşiğin oksijen atomu ile reaksiyona girmesi hainde olup, sonucunda ısı ortaya çıkar. Kimyasal bir olaydır. Hızlı yanma (alevle birlikte) ve yavaş yanma (alevsiz) olarak ikiye ayrılmaktadır. Yanıcı maddeler; katılar, sıvılar veya buhar halinde olabilmektedir.