Genel

İşyerlerinde Koronavirüs Covid-19 Korunma ve Kontrol için İSG Çalışmaları Koronavirüs Covid-19 Korunma ve Kontrol: Yeni tip koronavirüs, Covid-19 Sonrası işyerlerinde kontrollü normalleşme döneminde “İş Sağlığı ve Güvenliği” KIRMIZI ÇİZGİ olarak belirlenmiştir. Çünkü yaşanılan pandemi ile mücadele döneminde üretimde devamlılığın sağlanması çalışılırken “Güven” duygusu iş hayatının merkezine yerleşmiştir.   Çalışanında Covid-19 Pozitif çıkan işyerlerinde çalışanın olası tüm […]

suteks deprem eğitimi

SUTEKS çalışanlarının güvenliği için deprem eğitimlerinde Efor OSGB’i tercih etti.
Ülkemiz jeopolitik konumu itibariyle deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. Bu nedenle önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, deprem bilinci, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli bireyle olmak hayati önem taşımaktadır.

iş kazası sonrası işe dönüş eğitimi

İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya fiilen başlamadan kazanın ve meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri iş kazası sonrası işe dönüş eğitimi ile ilgili eğitim verilmelidir.Temel eğitim; asgari yönetmelik ekinde belirtilen konuları içeren ve düzenli aralıklarla tekrarlanan eğitimi kapsamaktadır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu getirilen meslek sayısı 200’den fazla sayıya yükseldi. MYK onaylı mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu olan mesleklerin listesine www.myk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

İş Kazalarının Nedenleri Genel olarak iş kazalarının nedenleri, bireysel nedenler ve çevresel nedenler olarak iki grupta toplanabilir. Bu konu detaylı bir şekilde ele aldığında ise çok yönlü etkenlerin olduğu görülebilir. Planlama, yönetim, uygulama, denetim ile ilgili nedenler olarak gruplandırmaların yanı sıra teknik, sosyal, fiziksel ve psikolojik, ekonomik ve bunlara benzer nedenlerin olduğu gruplamalar da yapılabilmektedir. […]

Depremde alınması gereken önlemler 3 gruba ayrılmalıdır. Deprem Öncesi, Anında, Sonrasında Alınacak Önlemlerdir. Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe göre işveren acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele eğitimleri alınması gerek.

Tehlike Sınıfı Tebliğ Değişiklik

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 12 Mart 2019 Tarihli ve 30712 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlandı. Resmî Gazete 12 Mart 2019 SALI Sayı : 30712 TEBLİĞ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – […]

Makinelerde İş Güvenliği Nasıl Olmalı ? İşyerindeki makineler doğru ve güvenilir bir şekilde kullanılmalıdır. Ağır veya sisteminde kesici aletler bulunan makineler nasıl kullanılacağı bilinmezse sonucunda hasar veren iş kazaları meydana gelebilir. Ağır makinelerin yanlış kullanılması, çeşitli ciddi işyeri yaralanmalarına ve ölümüne yol açar. Makinelerde iş güvenliği hem çalışan açısından açısından hemde etrafındaki çalışanlar açısından oldukça […]

Acil Durum Planı

Acil Durum Planı Oluşturmak İçin Önemli İpuçları Bir acil durum oluşturmak, çalışanlarınızı korumanıza ve işletmenizin kapalı kalması için gereken süreyi kısaltmanıza olanak tanır. Ayrıca, tüm bilgilerin güncel olduğundan emin olmak ve çok çeşitli potansiyel acil durumlar için etkili olacağından emin olmak için kurtarma planınızı düzenli olarak gözden geçirmelisiniz. Acil durum planı oluşturmak için  dikkat etmeniz […]

Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012     Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5  Cilt : 52  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için […]

  • 1
  • 2