Genel

Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe göre işveren acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, deprem bilinci, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanım sağlamalı eğitim vermeli

iş kazası sonrası işe dönüş eğitimi

İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya fiilen başlamadan kazanın ve meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri iş kazası sonrası işe dönüş eğitimi ile ilgili eğitim verilmelidir.

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu getirilen meslek sayısı 200’den fazla sayıya yükseldi. MYK onaylı mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu olan mesleklerin listesine www.myk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Nerden Alınır? MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun yetkilendirdiği Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından yapılan sınavlar sonucunda […]

Tehlike Sınıfı Tebliğ Değişiklik

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 12 Mart 2019 Tarihli ve 30712 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlandı. Resmî Gazete 12 Mart 2019 SALI Sayı : 30712 TEBLİĞ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – […]

Makinelerde İş Güvenliği Nasıl Olmalı ? İşyerindeki makineler doğru ve güvenilir bir şekilde kullanılmalıdır. Ağır veya sisteminde kesici aletler bulunan makineler nasıl kullanılacağı bilinmezse sonucunda hasar veren iş kazaları meydana gelebilir. Ağır makinelerin yanlış kullanılması, çeşitli ciddi işyeri yaralanmalarına ve ölümüne yol açar. Makinelerde iş güvenliği hem çalışan açısından açısından hemde etrafındaki çalışanlar açısından oldukça […]

Acil Durum Planı

Acil Durum Planı Oluşturmak İçin Önemli İpuçları Bir acil durum oluşturmak, çalışanlarınızı korumanıza ve işletmenizin kapalı kalması için gereken süreyi kısaltmanıza olanak tanır. Ayrıca, tüm bilgilerin güncel olduğundan emin olmak ve çok çeşitli potansiyel acil durumlar için etkili olacağından emin olmak için kurtarma planınızı düzenli olarak gözden geçirmelisiniz. Acil durum planı oluşturmak için  dikkat etmeniz […]

  Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012     Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5  Cilt : 52  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi […]

İş yerlerinde, özellikle büyük endüstriyel tesislerde, çalışanların sağlığını tehdit edebilecek çok sayıda çevresel tehlike mevcuttur. Böyle yerlerde çalışma ortamını çok daha iyi ve etkin olarak takip etmek ve tehlikeleri riske dönüşmeden hızla etkisiz kılmak için sürekli olarak ölçümler yapmak metot ve stratejiler geliştirmek gerekir. Bunu temin etmek için de alt yapı olanakları (ölçme ve analiz […]

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kurumu İzmir İl Müdürlüğü işbirliği kapsamında tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlara yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği kursları gerçekleştirilmesi ve bu eğitimlerin belgelendirilmesi konusunda protokol imzaladı. EBSO’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışanların Mesleki Eğitimi Çerçeve Protokolü”ne […]

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) tarafından düzenlenen “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler ve Uygulama Boyutu” başlıklı seminerde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, dünyada uluslararası kuruluşların etkinliğinin azaldığı bir sürecin yaşandığının altını çizdi. Güçlünün haklı olduğu bir süreç yaşandığını ifade eden Çelik, bunun da halklar ve gelecek açısından endişe verici […]