OSGB Basın Bültenleri

2013 yılında yürürlüğe giren iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı tüm çalışanları ve işverenleri kapsamaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ; Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinin tamamı ile az tehlikeli sınıftaki işletmelerde 50 ve üzeri çalışanı olan işyerleri için İSG-Katip sistemi üzerinden işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirme zorunluluğu getirmiştir. 50 ‘den az çalışanı […]

Novotel Yüksekte Çalışma Eğitimi İçin Efor OSGB’yi Tercih Etti! Yüksekte çalışma tehlike grubu en yüksek olan çalışma şeklidir. İşletmeler güvenlik kültürünü oluşturmalı ve iş kazalarını daha aza indirgemek için gerekli eğitimleri çalışanlara sunmalıdır. Novotel çalışanlarına yapılan yüksekte çalışma eğitimi ile yükseklerde ve düşme riskinin olduğu alanlarda çalışma yapan kişilerin, güvenli çalışma yöntemlerini ve iş ekipmanlarını […]

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Ertelemeleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Ertelemeleri | İSG Kanunu 2013 yılında yürürlüğe girerek tüm çalışanları kapsama aldı.  Ancak 50 ‘den az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme zorunluluğu ile Kamuya ait işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme zorunluluğu, 2014 yılından beri […]

OSGB

1 Temmuz 2020 itibariyle İş Sağlığı Güvenliği (İSG) Kanunu 50 Çalışan altındaki “Az Tehlikeli Sınıfı” ve KAMU Kurumlarını da Kapsama alacaktı ama 4. kez ertelenerek 2024 yılına ötelendi! 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 39 madde olarak, 2013 yılı itibariyle, tüm işverenleri ve çalışanları kapsayarak uygulanmaya başlanmıştır. Kanun içeriğinden 1 Temmuz 2020′de devreye giren kısım;  50 […]

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Efor Osgb ile Anlaştı 2016 yılından beri Efor OSGB ile çalışan İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü; 500’den fazla çalışanıyla İstanbul’da orman ve orman kaynaklarını her türlü tehlikeye karşı korumak, doğaya yakın bir anlayışla geliştirmek, ekosistem bütünlüğü içinde ve topluma çok yönlü sürdürülebilir faydalar sağlayacak şekilde yönetme amacıyla çalışmaktadır. İnsana, doğaya ve çevreye duyarlı, sürdürülebilir […]

İSG Gündem Röportaj

İSG Gündem Dergisi Savaş GÜMÜŞ ile Röportaj Yaptı İSG Gündem Dergisi Genel Müdürümüz Savaş GÜMÜŞ ile röportaj yaparak iş sağlığı ve güvenliği sektörü, İSG Profesyonellerinin ve OSGB’lerin problemleri ve benzeri konular hakkında değerlendirmelerini aldılar. İSG Gündem dergisinde yayınlanan röportajımızın tam metni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 1.OSGB Hizmeti ile işverenin kazanımları nelerdir? Daha sağlıklı, güvenli, huzurlu ve […]

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası İSG Eğitimleri ve Yangın Eğitimlerinde Efor OSGB’i tercih etti. İşyerlerinde güvenlik kültürü oluşturmanın en önemli basamakları iş sağlığı ve güvenliği sistemi oluşturulmasıdır. Bu nedenle Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası çalışanlarının iş güvenliği kapsamında koruma altına almak amaçlıdır

üsküdar logo

Ülkemizde iş kazaları genel olarak iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini önemsememek ve gerekliliklerini uygulamamaktan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle OSGB hizmetleri küçük ölçekli işletmelerden büyük ölçekli işletmelere kadar oldukça büyük öneme sahiptir. Bu yüzden her işletme iş sağlığı ve güvenliği kültürü bilinci oluşturmalı çalışanlarına da bu durumu benimsetmelidir.

dalgakıran referans haberi

Dalgakıran  Efor OSGB’yi Tercih Etti!
Yüksekte çalışma tehlike grubu en yüksek olan çalışma şeklidir. İşletmeler güvenlik kültürünü oluşturmalı ve iş kazalarını daha aza indirgemek için gerekli eğitimleri çalışanlara sunmalıdır. Dalgakıran çalışanlarına yapılan eğitimlerle yükseklerde ve düşme riskinin olduğu alanlarda çalışma yapan kişilerin…

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Efor OSGB’yi Tercih Etti! İDO çalışanlarına yüksekte çalışma eğitimi verildi! Ülkemizde iş kazaları genel olarak yüksekten düşme sonucu gerçekleşmektedir. Bu nedenle yüksekte çalışma eğitimleri küçük ölçekli işletmelerden büyük ölçekli işletmelere kadar oldukça önemlidir. İş sağlığı ve güvenliği kültürüne uyumlu bir yüksekte çalışma eğitimi çalışanlara korunma bilincini aşılamaktadır. İDO çalışanlarına yapılan eğitimlerle […]