Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Ülkemizden en çok ölümlü iş kazalarının yaşandığı sektör maden işletmeleridir. Bu bakım madenlerde iş sağlığı ve güvenliği kurallarının tam olarak yerine getirilmesi gerekmektedir. Maden işletmelerinde iş sağlığı ve güvenliği altında yapılan bütün çalışmalar risk yönetimi olarak değerlendirilir.

Madenlerde Tatbikat

Yönetmeliğe göre madenlerde tatbikat;

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inin 15 inci bendinde yer alan “İşyerlerinde güvenlik tatbikatları yapılır ve düzenli aralıklarla tekrar edilir.” cümlesi, “İşyerlerinde altı ayda bir acil durum planları yenilenir, tatbikatlar en geç altı ayda bir yapılır ve bu Yönetmeliğin Ek-1’inin 2.1.6 ncı bendinde belirtilen uygun ekipmanlar vasıtasıyla tatbikatların görüntüsü kaydedilerek gerekli tutanaklar düzenlenir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Maden Sektöründe Risk Faktörü ve Önlemleri

1.Ulaşım yolları

madenlerde-is-sagligi-ve-guvenligi-1

madenlerde iş sağlığı ve güvenliği 2

2.Personel Taşınması

madenlerde-is-sagligi-ve-guvenligi-33.Elle Delme

madenlerde-is-sagligi-ve-guvenligi-44.Delme ve Patlatma İşleri

mardenlerde-is-sagligi-ve-guvenligi-5 5.Makineli Kazı İşleri

madenlerde-is-sagligi-ve-guvenligi6.Destekleme İşleri

madenlerde-is-sagligi-ve-guvenligi-8Yukarıda sıralanan görseller başlıca maden sektörü risk faktörleridir. Görsellerde solda tehlike sağ tarafta alınabilecek önlemler şeklinde sıralanmıştır. Çok tehlikeli işler kapsamında bulunan, Madencilik Faaliyetleri ve Yeraltı uygulamaları kapsamındaki olaylar,daha detaylı analiz edilmeli, İş kazalarının hangi çalışmalarda daha sık görüldüğü, hangi makinelerde ve hangi sebeplerden gerçekleştiği araştırılmalı,düzenleyici önleyici faaliyetler kapsamında,yöneticilerin ve çalışanların bilinçlenme düzeyini artırıcı çalışmalar yoğunlaştırılarak sonuçlar değerlendirilmelidir.

Maden Sektöründe İş Kazaları

Maden sektörü dünyada ve ülkemizde en fazla ölümlü iş kazalarının yaşandığı sektördür. Ölümlü iş kazalarının 1/3’ü maden sektöründe yaşanmaktadır. Devlet denetleme kurumuna göre 2011 yılı raporunda  dünya çapında madencilik sektöründe yaşanan iş kazalarında yılda 10.000 ila 20.000 kişi hayatını kaybetmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’ya göre küresel emek gücünün %1’i madencilik sektöründe istihdam edilmekte, ancak ölümle sonuçlanan iş kazalarının %8’i bu sektörde vuku bulmaktadır (DDK, 2011). İş sağlığı ve güvenliği kuralları  çalışma şartları nedeniyle madencilik sektöründe özellikle titizlikle uygulanmalıdır. Değişiklik gösteren jeolojik yapılar üretim yapmak, doğa ile mücadele etmek sektörü diğer iş kollarından ayırmaktadır.Sektörün bu önemli özellikleri iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını da önemli kılmaktadır.

Yakın dönemde yapılan maden sektöründe iş kazaları analizine göre SSK ve SGK istatistik yıllıklarından alınan verilerine göre, ülkemizde 2002-2015 yılları arasında toplam 1.464.976 iş kazası olmuş, 16.392 çalışaniş kazası nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Madencilik sektöründe ise istatistiklere yansıdığı kadarıyla, 2002-2015 yılları arasında toplam 124.288 iş kazası olmuş ve 14 yılda 1399 çalışan iş kazası nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Kayıt dışı çalışma ile iş kazalarının ve meslek hastalıklarının gerçek sayısının tespit edilemediği de dikkate alınırsa, bu rakamlar daha da artabilir. 2002-2015 yılı istatistiklerine göre Türkiye ’de madencilik sektöründe 72.541 işyerinde 1.576.788 çalışan çalışmaktadır. Sektörde yer alan işyerlerinin ülkemizdeki 17.171.123 işyeri sayısı içerisindeki oranı %0,43; sektörde çalışan sigortalıların ülkemizdeki toplam 130.820.602 sigortalı sayısı içerisindeki oranı %1, 2’dir. Yaşanan iş kazalarının %9’u, iş kazası sonucu ölümlerin %8,5’i madencilik sektöründe meydana gelmiştir.

2002-2015 yılları arasında madencilik sektöründe ve tüm sektörlerde meydana gelen iş kazası, iş kazası sonucu ölüm kayıtları incelendiğinde madencilik sektöründe iş sağlığı ve güvenliği alanında çok ciddi tedbirlerin alınması ve bu tedbirlerin sürekliliğinin sağlanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır

Leave a Reply