İş Kazası

İş Kazaları Verileri Resmi Olarak Açıklananın 2 Katından Fazla!

SGK’nın bildirdiği ölümlü iş kazasıyla, Ölümlü iş kazası nedeniyle aylık bağlanan kişi sayıları arasında büyük oranda farklar göründü. iş kazası ile ölüm nedeniyle aylık bağlanan kişi sayısı birbirini tutmuyor. İki veri arasındaki fark bazı yıllar yüzde 150’yi aşıyor. Ayrıca SGK kaydı olmayanların geçirdiği kazalar da mevzuatımıza göre iş kazası olarfak nitelendirilmediği için istatistiklere yansımamaktadır. Serbest piyasada çalışanların çoğunun SGK kaydının olmadığı da herkesin malumudur.

DİSK-AR tarafından yapılan araştırma iş kazası sayısının bilinenin 2 katı olduğu gerçeğini öne sürdü.Türkiye’de iş kazası sonucu ölüm sıklığı AB’nin 12 katı

İş Kazaları Verileri

SGK iş kazası sonucu ölümleri iş kazası bildirimlerine göre açıklıyor. Ancak bu veriler eksik ve ham. Çünkü daha sonra SGK tarafından iş kazası ve meslek hastalığı sayılmayan vakalar açılan davalar ve müfettiş incelemesi sonucu iş kazası ve meslek hastalığı sayılıyor. Böylece iş kazası ve meslek hastalığı sonucu gerçek ölüm sayısı ortaya çıkıyor. Bir diğer ifadeyle iş kazası sonucu gerçek ölüm sayısı SGK ’nın iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölüm geliri bağlanan dosya sayısında ‘gizli.

2012’de büyük iddialarla kabul edilen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, bir yandan yetersizlikleri öte yandan işverenlerin talepleri doğrultusunda yapılan değişiklik ve ertelemeler nedeniyle beklenen sonucu yaratmadı.

Şöyle ki, SGK iş kazası sonucu ölümleri iş kazası bildirimlerine göre açıklıyor. Ancak bu veriler eksik ve ham. Çünkü daha sonra SGK tarafından iş kazası ve meslek hastalığı sayılmayan vakalar açılan davalar ve müfettiş incelemesi sonucu iş kazası ve meslek hastalığı sayılıyor. Böylece iş kazası ve meslek hastalığı sonucu gerçek ölüm sayısı ortaya çıkıyor. Bir diğer ifadeyle iş kazası sonucu gerçek ölüm sayısı SGK ’nın iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölüm geliri bağlanan dosya sayısında gizli. Her dosya bir işçi ölümünü ifade ediyor.

Örneğin 2005-2016 dönemi SGK verilerine göre bildirim yapılan iş kazası sonucu ölümsayısı 15 bin 330 iken, iş kazası sonucu ölüm geliri bağlanan dosya (vaka) sayısı 28 bin 195. Neredeyse iki katı.

Bu arada ülkedeki iş cinayetleri sayı ve ölümlü kaza oranlarını da bir kez daha hatırlatmakda yarar var. İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölüm nedeniyle aylık bağlanan vaka sayısı esas alındığında iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölümoranları yüzde binde 22’nin üzerine çıkıyor. Bu oran AB ülkelerinin 12 katı anlamına geliyor.

Ölümlü iş kazası oranı Eurostat 2014 verilerine göre AB ülkelerinde yüz binde 1.8 civarında.

Türkiye’de iş kazası sonucu ölüm sıklığı AB’nin 12 katı.

Efor OSGB olarak; Türkiye’nin bu konudaki kötü sicilinin hızla düzelmesini temenni ediyoruz. Ülkemizde İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleyerek; işyerlerinin daha sağlıklı ve güvenli olması için azimle çalışıyoruz. 

Leave a Reply