Covid19 Nedeniyle İş Hijyeni Eğitimi ve Yönetimi Daha Önemli!

İş Hijyeni Yönetimi Covid19 ile Öncelik Kazandı!

İş Hijyeni yönetimi Covid19 süreci ile birlikte daha da önem kazandı! Tüm dünya koronavirüs (Covid19) ile yaşamaya ve çalışmaya devam etmekten başka çare olmadığını görünce gerekli İş Sağlığı Güvenliği ve İŞ HİJYEN eğitimlerini ve önlemlerini alarak işbaşı yaptı. Firmalar hem müşterilerinin hem de çalışanlarının hijyenini sağlamak yükümlülüğündedir. Efor OSGB olarak biz, müşterilerimize, Covid-19 ile ilgili yapmaları gereken tüm iş sağlığı ve güvenliği çalışamlarının dahilinde iş hijyeni eğitimi ve işyerine özgü hijyen yönetimi danışmanlığı yapıyoruz.

Firmalar yasal mevzuat gereği çalışanlarına HİJYEN EĞİTİMİ aldırmaktadırlar.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ilk ortaya çıktığında nasıl korunulacağı konusu tam belirlenemediği için insanların yoğun olduğu işyerleri çalışmaya ara vermişti. Uzmanlar hangi korunma tedbirlerinin alınması halinde bulaşın engellenebildiğinde artık hem fikir; temelde maske kullanımı, fiziksel mesafeye dikkat etmek ve “İŞ HİJYENİ” kurallarına uymak korunması yayılımı engelleyebildiği belirlendi. Gerekli tedbirlerle tüm dünyada işyerleri yavaş yavaş tekrar açılmaktadır. Korona ile yaşamayı, üretmeyi ve satmayı öğrenmek zorundayız. Ancak bu süreçte gerekli kurallara dikkatle uyulması gerekmektedir. Hali hazırda test yapılarak hastalık tespit edilenin  10 katı kadar henüz tespit edilemeyen hasta olduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle hijyen kuralları gereği; maskeli ve mesafeli “Kontrollü Sosyal Hayat” düzeninde devam edilecektir.

Hijyen sözcüğü Türkçeye Fransızcadan geçmiştir. Hijyen sözcüğü genel olarak sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü olarak tanımlanmaktadır. Türk Dil Kurumu tarafından hijyen, sağlığın hastalanmadan önce korunması ile ilgili bilimsel incelemelerle uğraşan tıp dalı olarak tanımlanır.

6 Ağustos 2013 tarihli ve 28730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesinde “Özellikle iş yeri tabanı, duvarlar ve diğer yüzeyler düzenli olarak temizlenecek ve hijyen şartları sağlanacaktır.” denilmektedir. Aynı yönetmeliğin 12. maddesinin ana başlığı hijyen ve kişisel korunma olup. Çalışanların Bilgilendirilmesi ve Eğitim başlıklı 13. maddesinde de hijyen kuralları konusunda çalışanlara eğitim verilmesi istenilmektedir. Sağlık Gözetimi ile ilgili 16. maddesinde ise; “İşveren iş yerinde kişisel ve mesleki hijyen önlemlerinin derhal alınabilmesi mümkün olacak şekilde gerekli düzenleme yapılacaktır.” denilmektedir.

İş yerindeki lavaboları, duşları, tuvaletleri, soyunma odalarını en iyi şekilde kullanmak her bir çalışanın sorumluluğudur. Her insan kendi temizliğinden sorumludur. Çocuk yaşlarda anne, baba veya öğretmenler tarafından çoğu zaman bizzat yapılarak öğretilen temizlik uygulamalarının, çocukluktan sonra bireyin kendisi tarafından yapılması gerekmektedir. Örneğin; tuvaletten sonra ve yiyeceklere dokunmadan önce ellerin yıkanması bir alışkanlık olmalıdır. Her gün yapılan işler arasında banyo yapma bir başka temizlik uygulamasıdır. Çözücüler, tinerler, alkaliler veya makine yağları gibi maddeler asla cilt temizliği için kullanılmamalıdır.

Kimyasal maddelerle, sıcakta ve kirli işlerde çalışan işçiler için hijyen temel şarttır. İyi bir hijyen uygulaması için, aşağıdaki tavsiyelere uyulabilir:

 • Temiz, içilebilir suyu için,
 • Sigara kullanmayın,
 • Düzenli olarak spor yapın,
 • Soyunma odasında, tuvaletlerde veya tehlikeli maddelerin kullanıldığı yerlerde asla bir şey yemeyin,
 • Ellerinizi ve vücudunuzun kimyasal maddelere maruz kalan bölümlerini düzenli olarak yıkayın ve günlük duşunuzu yapın,
 • Dişlerinizi ve ağzınızı her gün temizleyin ve düzenli olarak diş hekiminize kontrol ettirin,
 • İş elbiseniz ile iş dışında giydiğiniz elbiseleri karıştırmayın,
 • İş elbiselerini, havluları vb., özellikle zehirli ve/veya zararlı maddelerle kirlenmişse, diğer çamaşırlarla karıştırmadan temizlettirin.

Tuvaletler, lavabolar, duşlar vb. düzenli olarak temizlenmelidir. Bunların temiz bulundurulması elbette tüm çalışanların işbirliği, dikkat ve özenli kullanmasını gerektirir. Grip ve bağırsak şikâyetleri bir işçiden diğerine hızla yayılabilir. Grip olanlar, akut bağırsak şikâyetleri olanlar veya bulaşıcı bir rahatsızlığı olanlar derhal iş yeri hekimine durumu bildirmelidir.

Belirtilen bu kurallara uyulduğu takdirde yukarıda belirtilen yönetmeliklerde sözü edilen hijyen şartları sağlanmış olabilir. Ancak iş hijyeni ile kişisel hijyen arasında ciddi farklar bulunmaktadır ve bu iki kavram maalesef günlük hayatta birbirleriyle karıştırılabilmektedir.

Hijyen sözcüğü Sağlık Kuralları olarak tanımlanabilirken, iş hijyeni; iş yeri ve çevresini sağlığa zararlı hâle getiren etkenlerin temizliğini amaçlar.

İş hijyeni; iş yerinde hastalığa neden olabilecek, sağlık ve iyilik hâlini bozabilecek, işçiler ve toplumdaki bireyler arasında önemli ölçüde huzursuzluk ve verimsizlik yaratabilecek çevresel tehlikeleri ve stresleri önceden gören,değerlendiren ve kontrol altına alan bir teknik ve sosyal bilim ve sanattır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinde “İşveren tarafından, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve yedeklerine iş hijyeninin temel ilkeleri konularında eğitim verilmesi sağlanır.” ifadesi yer almaktadır.

İş hijyeni uygulamaları dört temel adımı kapsar:

 • İş yeri ve çevresi ile ilgili tehlikelerin belirlenmesi
 • Değerlendirilmesi
 • Kontrol altına alınması
 • Eğitimdir

İş hijyenine konu olan ve çalışanların sağlığını tehdit eden tehlikeleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Kimyasal tehlikeler: Çalışma ortamına (havaya, gıdaya, kullanılan araç ve gereçlere veya insan vücudunun dış ortamla temas eden kısımlarına) karışabilen, çevrenin sağlıklı yaşama uygun kimyasal bileşimini az veya çok değiştiren etkenlerdir.
 • Fiziksel tehlikeler: Çalışma ortamındaki sıcaklık ve basınç, elektromanyetik ve iyonlaştırıcı ışınlar, gürültü, titreşim, sıcaklık, nem vb. fiziksel etkenlerdir.
 • Biyolojik tehlikeler: Böcekler, bakteriler, mantarlar, virüsler (Yeni tip koronavirüsü – Covid-19 gibi)
 • Ergonomik tehlikeler: Doğru tasarlanmamış el aletleri ve çalışma alanları, vücut-iş ilişkisi, tekdüzelik, iş baskısı ve yorgunluk, iş güvencesinin olmamasıdır.

          >> Hijyen Yönetmeliği

 • Efor OSGB İstanbul; Tecrübeli İş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleriyle İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinizde kaliteli ve güvenilir OSGB’dir. Efor OSGB ile Geleceğe GÜVENLE Bakın!