Hakkımızda

Efor Ortak Sağlık Güvenlik Birimi; Türkiye’de 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2013 yılında İstanbul’da kurulmuştur. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) birimi; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) tarafından yetkili OSGB‘dir. Efor OSGB olarak;  İş kazalarını ve işe bağlı hastalıkları önleyerek; işyerlerinin daha sağlıklı ve güvenli olması için çalışıyoruz. Efor OSGB İstanbul Kurucuları (Savaş Gümüş ve Sibel Gümüş) , 1999 yılından bugüne; Kalite yönetim sistemleri, mühendislik danışmanlık ve patent konusunda hizmet veren bir şirkete sahiptirler.

 

Neden Efor OSGB’yi Tercih Etmelisiniz?

 • İş sağlığı ve güvenliği kanununun çıktığı 2013 yılından bugüne ÇSGB İSGGM tarafından yetkili OSGB olarak; kurumsal organizasyonumuzla müşterilerimize fark oluşturan çözümler sunmaktayız.
 • Sürekli hizmet verdiği 200 ‘den fazla kurumsal müşteriyle sektöründe en çok tercih edilen ilk 10 şirketten birisiyiz.
 • Bilgi ve tecrübesi yüksek; yetkili iş güvenliği uzmanları ve sicil kayıtlı işyeri hekimlerinden oluşan yaklaşık 20 kişilik bir ekibe sahibiz.
 • Mobil olarak hizmet veren ekibiyle; İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli şehirlerinde doğrudan ziyaretlerle, Diğer tüm illerde ise mesleki çözüm ortakları üzerinden Türkiye genelinde müşterilerimize destek vermekteyiz.
 • Efor OSGB İstanbul; İngilizce bilen ekibimizle uluslararası firmalara da İSG hizmetleri verebilme yetkinliğindeyiz.
 • İSG dokümantasyonunun eksiksiz, hatasız yapılması, arşivlenmesi ve istenildiği zaman ve yerden kontrol edilmesini sağlayan Web Tabanlı İSG Yazılımı kullanıyoruz.
 • Müşterilerimizin iş yapısına uygun İSG kalite yönetim sistemi kurarak kalıcı ve doğru çözümü sunma gayreti içerisindeyiz.
 • İSG; mühendislik, tıp, psikoloji ve hukuk bilimlerindan faydalanan multi-disipliner bir bilimdir. Müşterilerimize sadece mevzuat yükümlülüklerini karşılama amacıyla değil önleyici yaklaşımla gelecekteki olası ihtiyaçlarını da değerlendirerek faydalı ve geliştirici tavsiyeler veririz.

Üyesi Olduğumuz Mesleki Kuruluşlar: 

Efor OSGB İstanbul ekibi olarak, Mesleki organizasyonlara üye olup, periyodik olarak toplantılarına katılmakta, mesleki güncel gelişmeleri takip etmekte ve iş bağlantılarımızı geliştirmekteyiz.

 • Makina Mühendisleri Odası (MMO)
 • İstanbul Tabib Odası
 • Risk Yönetimi Derneği
 • İş Güvenliği Uzmanları Derneği (İSGDER)
 • Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İşletmecileri Derneği (OSGBDER)

Kalite Politikamız

Efor OSGB’de İş etiği kuralları, yüksek kalite ve sorumluluk bilinci şirket kültürümüzün temelidir.

 • Müşteri memnuniyeti odaklı olarak ISO 9001 Kalite Yönetim standardının gereklerini yerine getirmek
 • Toplam Kalite Yönetimi sistemini amaçlayarak, takım ruhu içerisinde şirket hedeflerine ulaşılması
 • Kurumsal iş süreçlerimizin kontrol edilerek, performansımızı geliştirecek yaklaşımların belirlenmesi
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin yükseltilmesi
 • Düzeltici değil, önleyici yaklaşımla; Çalışanlara kendilerini ve çevrelerini koruma alışkanlığının  kazandırılması.
 • Ekibimizin sürekli geliştirilmesi ile mesleki ve davranışsal yetkinliklerinin artırılması

Amacımız:

 • Katma değerli, hızlı ve kaliteli hizmetlerimizle, “Hedef Sıfır İş Kazası ve Meslek Hastalığı” amacıyla müşterilerimizin güvenilir desteği olmak.
 • İşyerlerindeki riskleri ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirerek; Çalışanlara daha sağlıklı, güvenli ve verimli bir işyeri ortamı sağlamak.
 • Türkiye’de toplumun “sağlık ve güvenlik kültürü” kazanmasına katkıda bulunmak.

Hedefimiz: İş sağlığı ve güvenliği alanında Türkiye’de en başarılı ilk 5 OSGB şirketinden birisi olmaktır.

Değerlerimiz: Güven oluşturmak ve çözüm üretmek için; Etik Davranmak, Fark Yaratmak, Özen Göstermek, Birlikte Çalışmak, Yenilikçilik, Sürekli Gelişim.

 

error: Content is protected !!