2019 İş Güvenliğinde Teşvik Dönemi

2019 Yılında İş Güvenliğinde Devlet Desteği Başlıyor

İş Güvenliğinde Devlet Desteği: 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’u kapsamında çok tehlikeli sınıfta çalışıp 10’dan fazla çalışanı ve 3 yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen iş yerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren payı teşvik olarak bir sonraki takvim yılından geçerli omak üzere ve 3 yıl süreyle %1 olarak uygulanacaktır. (Normalde %2’dir, Yarı yarıya indirim uygulanarak İSG teşviği verilmektedir.)

İSG devlet desteği kanunun kabul tarihi içinde olan 04.04.2015 tarihinden itibaren üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinin; teşvikten üç yılı takip eden bir sonraki takvim yılı olan 2019 yılı Ocak ayı itibariyle yararlanmaya başlayacaklardır.

Teşvikten yararlanmayan işveren, sigortalının prime esas kazancı üzerinden (aylık brüt ücreti üzerinden) %2 işveren payı ve %1 sigortalı payı olmak üzere toplam %3 oranında işsizlik sigortası primi ödemektedir. Ancak teşvikten yararlandığı süre boyunca %1 işveren payı ve %1 sigortalı payı olmak üzere toplam %2 oranında işsizlik sigortası primi ödeyecektir. Örneğin 11 çalışanın her birinin 2400 TL brüt ücret aldığı işyerinde, işveren teşvikten yararlanmadığı takdirde, aylık toplam 792 TL işsizlik sigortası primi öderken bu miktar, teşvikten yararlandığı takdirde 528 TL olacaktır.

İşyerinde, ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmesi halinde, takip eden aydan itibaren teşvik uygulaması sona erecek, ancak şartları tekrar sağlamaları ve talepleri halinde teşvikten tekrar yararlanabileceklerdir.

Belirtilen iş kazalarını bildirmeyen teşvikten yararlanan işverenler, kazanın meydana geldiği tarihten itibaren yararlandıkları primleri yasal faizi ile birlikte geri ödeyecek ve 5 yıl süreyle bu teşvikten yararlanamayacaktır. Yine haklarında yasaklama kararı verilenin şahıs şirketi olması durumunda şirket ortaklarının tamamı hakkında; sermaye şirketi olması halinde yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında, bu hüküm uygulanacaktır. Ayrıca yasaklama kararı verilenin şahıs şirketine ortak olması halinde şirket hakkında, sermaye şirketine ortak olması halinde ise yarısından fazlasına sahip olması kaydıyla yine bu şirket hakkında da bu hükümler uygulanacaktır.

T.C Cumhurbaşkanlığı, ikinci yüz günlük eylem planı kapsamında kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ve gaziler, istihdam, iş sağlığı ve güvenliği gibi birçok konuda yine vatandaşların hayatını kolaylaştıracak önemli adımlar atılacağını bildirmiştir. Konuyla ilgili T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre iş sağlığı ve güvenliği konusunda atılacak yeni adımlar ise şunlar:

  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 10 yeni üniversiteyle işbirliği yapılacak.
  • Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak “Genç İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi” düzenlenecek.
  • Okullarda İSG köşesi oluşturulacak ve ailelere “Güvenli Ev” rehberleri verilecek.
  • Okullarda ve ailelerde iş sağlığı ve güvenliği bilinci aşılanacak bir “Güvenlik Kültürü” oluşturulması sağlanacak.
  • Okul öncesinden yüksek öğretime kadar iş güvenliği konusunda farkındalık artırılacak.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konularında farkındalığı artırmak amacıyla 3 mega kentte (İstanbul, Ankara, izmir) “Yüksekte Güvenli Çalış” kampanyası başlatılarak sempozyumlar düzenlenecek.
  • Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne “Sağlık ve Güvenlik Şartları” eklenecek ve kuruluşlarla usul ve esaslar belirlenecek.

Tüm işverenler iş sağlığı ve güvenliği konusunda Bakanlık tarafından yetkilendirilen Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri‘nden (OSGB) hizmet alabilmektedirler.

Efor OSGB İstanbul; Tecrübeli İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleriyle İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinizde kaliteli ve güvenilir OSGB’dir. Efor OSGB ile Geleceğe GÜVENLE Bakın!

error: Content is protected !!